gayr -i mahsûs


gayr -i mahsûs
[ سﻮﺴﺤﻡ ﺮﻴﻏ ]
hissedilmeyecek şekilde.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • Averroes — Ibn Rušd (ابن رشد) Averroes Statue of Averroes in Cordoba Full name ʾAbū l Walīd Muḥammad ibn ʾAḥmad ibn Rušd …   Wikipedia

  • DÂR-I ZİMMET — Müslümanların, ahid ve emânını ve himayesini kabul etmiş oldukları; gayr i müslimlere mahsus yerler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük